egzistencialistinė pedagogika

egzistencialistinė pedagogika
egzistencialistinė pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Dabarties pedagogikos kryptis, grindžiama egzistencijos filosofija. Jos pradininkas – danų rašytojas, filosofas ir teologas S. Kierkegoras (XIX a. pirmoji pusė), o kūrėjai – XX a. filosofai M. Heidegeris, K. Jaspersas, Ž. P. Sartras, G. Marselis, A. Kamiu. Šiai krypčiai atstovauja O. Bolnovas ir kiti pedagogai. Ugdymo tikslu laikomas savęs pažinimas, asmenybės laisvės ugdymas. Pedagogai turį ginti asmenybę, saugoti jos savitumą, bet asmenybė, jos esmė – neprieinama, jos pažinti negalima. Manoma, kad pedagogikos objekto (vaiko, žmogaus) taip pat negalima pažinti, todėl pedagogika, kaip mokslas, neturįs pagrindo. Egzistencialistai reikiamai nevertina mokymo turinio, nes jie nusistatę prieš mokslą ir jo reikšmę. Jų nuomone, geriausiu atveju mokslas esąs tik hipotezės, technika – kelias į žmonijos ir individualybės pražūtį. Mokymo tikslas – padėti mokiniams suprasti save ir kitų žmonių, pvz., istorijos veikėjų, emocinius išgyvenimus. Gamtos mokslų mokymo turinys nekelia asmenybės vystymosi klausimų, pedagogai egzistencialistai reikalauja daugiau dėmesio kreipti į humanitarinius mokslus, auklėjimo klausimus. Humanizmą skelbdami aukščiausiu doroviniu principu jie smerkia egoizmą, propaguoja altruizmą, tačiau tai turi būti laisvas individo pasirinkimas. Vienintelė esminė atsakomybė – atsakomybė sau, savo sąžinei. Jie mano, kad aplinka daro labai menką poveikį asmenybės, jos dorovės plėtotei, o prievartinis auklėjimas pagal žmogiškas dorovės normas esąs tik individualybės niveliavimas. Vienintelis savęs tobulinimo būdas – saviaukla. Egzistencialistinė pedagogika, turėdama tikslą ugdyti asmenybę, gebančią laisvai rinktis, iš principo priimtina, nepriimtinas jos kraštutinis individualizmas. Egzistencializmu grindžiama šiuolaikinė humanistinė psichologija ir vadinamoji humanistinė pedagogika. kilmė lot. existentia – buvimas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • asmenybės pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo mokslo kryptis, pasižyminti individualybės saviraiškos plėtote. Yra susiformavusios kelios šios pedagogikos srovės. Viena iš jų laikosi požiūrio, kad asmenybės esminė struktūra yra siela – organizmo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Persönlichkeitspädagogik — asmenybės pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo mokslo kryptis, pasižyminti individualybės saviraiškos plėtote. Yra susiformavusios kelios šios pedagogikos srovės. Viena iš jų laikosi požiūrio, kad asmenybės esminė struktūra… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pedagogy of personality — asmenybės pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo mokslo kryptis, pasižyminti individualybės saviraiškos plėtote. Yra susiformavusios kelios šios pedagogikos srovės. Viena iš jų laikosi požiūrio, kad asmenybės esminė struktūra… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • педагогика личности — asmenybės pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo mokslo kryptis, pasižyminti individualybės saviraiškos plėtote. Yra susiformavusios kelios šios pedagogikos srovės. Viena iš jų laikosi požiūrio, kad asmenybės esminė struktūra… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Erziehungsziel — ugdymo tikslas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Galutinis siekiamas rezultatas, atspindintis kultūrinius poreikius ir idealus formuojant žmogaus asmenybę. Ugdymo tikslas visada buvo pedagoginės minties esmė, pagrindinė pedagogikos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • education aim — ugdymo tikslas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Galutinis siekiamas rezultatas, atspindintis kultūrinius poreikius ir idealus formuojant žmogaus asmenybę. Ugdymo tikslas visada buvo pedagoginės minties esmė, pagrindinė pedagogikos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • ugdymo tikslas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Galutinis siekiamas rezultatas, atspindintis kultūrinius poreikius ir idealus formuojant žmogaus asmenybę. Ugdymo tikslas visada buvo pedagoginės minties esmė, pagrindinė pedagogikos metodologinė problema.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • цель воспитания — ugdymo tikslas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Galutinis siekiamas rezultatas, atspindintis kultūrinius poreikius ir idealus formuojant žmogaus asmenybę. Ugdymo tikslas visada buvo pedagoginės minties esmė, pagrindinė pedagogikos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”